Prentsa oharra

Etxegabetzeen aurkako protokoloari buruzko mozio bat erregistratu du, osteguneko osoko bilkurari begira, Bentaberri ABEEren formula bereko sustapenik berriro ez dela egingo bermatzeko, etxebizitzaren eta lurzoru publikoaren pribatizazioa saihesteko.

Haizea Garayk «Bentaberri ABEEan gerta daitezkeen arazoak kudeatzea ahalbidetuko duen jarduera-protokolo bat izateko premia» justifikatu du, azken etxegabetzesaiakeraren ostean, herritarren presioagatik ‘in extremis’ geldiarazi baitzuten.


Donostiako Elkarrekin Podemos-IU alderdiak mozio bat aurkeztu du ostegun honetako osoko bilkurari begira. Mozio horren bidez, etxebizitza publikoa eta lurzoru publikoa pribatizatzea saihestu nahi da, eta Eusko Jaurlaritzari berariaz eskatu zaio etxebizitza-sustapenik berriro ez egitea
bermatzeko, Bentaberri ABEEren formula berarekin, alokairu erregimeneko etxebizitza horietako maizterrek dituzten arazoak ikusita, etxegabetzeko arriskuarekin.

Aukera horren aurrean, udal taldeak defendatzen du Eusko Jaurlaritzak berreskuratu egin behar duela Bentaberri ABEEren etxebizitza tasatuen zuzeneko kudeaketa, bai eta antzeko egoeran egon daitezkeen gainerako etxebizitzena ere, etxebizitzaren helburu soziala bermatze aldera.

Etxegabetzeen aurkako protokoloari buruzko ohiko mozioan jasotzen da planteamendu hori, eta ostegun honetako udalbatzarrean eztabaidatuko dute, Donostiako Elkarrekin Podemos-IU alderdiak eskatuta. Ekimenaren helburua da, halaber, Donostiako Udalak 2019ko apirileko aho bateko osoko
bilkuraren akordioa berrestea. Akordio horretan, Benta Berriko alokairuko babes ofizialeko etxebizitzetan «gerta litezkeen etxegabetzeetarako prebentziozko jarduketa-protokolo espezifiko bat garatzeko interesa» adierazten zen, eta Eusko Jaurlaritzari eskatzen zitzaion «ahalik eta lasterren, enpresa emakidadunarekin adosteko eta inplementatzeko etxegabetzeen kasuan jarduteko protokolo bat.

Haizea Garay udal-taldeko zinegotziak «aldi baterako enpresa-elkarte honetan gerta daitezkeen arazoak kudeatzea ahalbidetuko duen jarduera-protokolo bat izateko premia» justifikatu du, joan den urrian, sustapen honetako bizilagun batek alokairua lau hilabetez ez ordaintzeagatik etxegabetzedemanda bat jaso zuenean. Eskaera hori ez zen ‘in extremis’ egin, herritarren presioagatik, eta prozesua eten egin zen.

Azken gertakari horren ondorioz, Haizea Garayk dioenez, beharrezkoa da Donostiako Udalaren osoko bilkura 2019ko apirilean aho batez onartutako akordioan berrestea, Benta Berriko alokairuerregimeneko babes ofizialeko etxebizitzetan etxegabetze-kasuak saihesteko, eta, gainera, Eusko jaurlaritzari eskatzea berma dezala ez dadila berriro etxebizitza publikoen sustapenik egin formula horrekin berarekin.

Udal taldeko zinegotziak gogorarazi duenez, Donostiak 2015eko irailean utzarazpenik gabeko hiri izendatu arren, horiek gertatzen jarraitu dute, eta, beraz, ohartarazi du beharrezkoa dela protokolo instituzional bat antolatzea bizilagunak beren etxebizitzetatik ateratzea eragozteko, alokairuari edo hipotekari aurre egin ezin diotelako. Hiriko errenta- eta erosketa-prezio neurrigabeek, eta are gehiago egungo krisi-egoeran, gazteek bizitza-proiektu bat hasteko zailtasun handiak izatea edo familia askok ordainketari aurre egiteko benetako arazoak izatea eragiten dute.