Prentsa oharra

Proposamenean eskatzen da hilabeteko epean aurkeztu behar dela ezartzeke dauden zerbitzuak garatzeko plangintza-egutegia. Helburua da behar diren baliabideak esleitzea eta, hala badagokio, eguneko zentroetarako eta gaueko egoitza-baliabideetarako aurrekontu-partida handitzea.


Podemos Ahal Dugu-k mozio bat erregistratuko du datorren astelehenean ordezkaritza duen Euskadiko udal guztietan, gizarte-zerbitzuen zorroaren dekretua udalerrian benetan zabal dadila eskatzeko, etxerik gabeko pertsonentzako baliabideak zabaltze aldera. Proposamenak hilabeteko epean zabaltzeko dauden zerbitzuak garatzeko plangintza-egutegi bat aurkezteko eskatzen die tokiko gobernuei, beharrezkoak diren baliabideak esleituz eta, hala badagokio, kalean bizi diren pertsonei arreta ematen dieten eguneko zentroetarako eta gaueko egoitza-baliabideetarako aurrekontu-partida zabalduz.

Elkarrekin Ahal Dugu-IUko bozeramaileek Aitzole Aranetak (Donostia) Ana Viñalsek (Bilbo) eta Gasteizko zinegotziak Garbiñe Ruizek batera egin duten agerraldian eman dute jakitera udal mailako zerbitzu zorroaren dekretua betearaztea eskatzeko mozioa.

Pandemiak larriagotu egin du etxerik gabeko pertsonek pairatzen duten zaurgarritasun-egoera; horregatik, beharrezkoa da etxegabetasunari aurre egiteko baliabideak egokitzea, kalean bizi diren pertsonek bizitoki eta gizarte-arreta egokia izan dezaten. Gizarte-mugimenduek eta hirugarren sektoreko erakundeek sistematikoki salatu dute bizitegi-bazterketako egoerei erantzuteko baliabiderik ez dagoela, hala nola eguneko zentroak eta gaueko aterpetxeak. “Udalerriak dira egoitza-zerbitzu horiek emateko betebeharraren titularrak, eta bitartekoak ez dira nahikoak gizarte-erakundeek adierazten dituzten premiei aurre egin ahal izateko”, ohartarazi dute mozioan.

Hori dela eta, Elkarrekin Podemos IU-k bultzatutako ekimenak udalei eskatzen die urtebeteko epean ebaluazio parte-hartzailea egin dezatela dauden gizarte-zerbitzuen erabiltzaileekin, urteko gizarte-ekintzako memorien datu kuantitatiboekin, eskura dauden baliabideen kalitatea, eraginkortasuna eta nahikotasuna, artatu gabeko erabiltzaileen eskaerak eta erantzundako eskaeren eraginkortasuna zehazteko eskura dauden baliabideekin.

Mozioak, halaber, “Erroldatze soziala bultzatzeko irizpideak eta ekintza zuzena” ezartzeko eskatzen dio tokiko gobernuari. Hirugarren sektoreko kolektiboen eta erakundeen etengabeko eskaera da, neurri hori udalerri mailan martxan jartzea eskatzen baitute, pertsona guztien eskubide eta prestazio sozialak eskuratzeko tresna gisa, eta dagoeneko praktikan jarri da modu positiboan EAEko zenbait udalerritan.

Era berean, Elkarrekin Podemos IU-k bultzatutako proposamenak Foru Aldundiari zera eskatzen dio: “etxegabetasunari buruzko diagnostikoa egin eta bere baliabideak eta prestazioak lurraldearen errealitatera egokitu behar dira”, eta Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio Gizarte Zerbitzuen Plan Estrategiko berri bat egin dezala, iraungitako 2016-2019 planari jarraipena emateko.

“Pandemiak bereziki jo ditu bizitzeko tokirik ez duten pertsonak; horregatik, erakundeetatik errealitate gogor horri aurre egin behar diogu, inoiz baino gehiago, eta ahal ditugun giza baliabide eta baliabide ekonomiko guztiak jarri behar ditugu eskura, aurre egin beharreko erronkari behar bezala erantzuteko”, ohartarazi du Garbiñe Ruizek.

Horren harira, Aitzole Aranetak salatu du azken urteotan “murrizketak” izaten ari direla Euskadiko gizarte zerbitzuak, eta horrek “herritarren sarbidea oztopatzen” duela. “Hutsune larriak daude gizarte-zerbitzuen arloan indarrean dagoen legediaren aplikazioan, eta horrek pertsona asko babesik gabe uzten ditu”, ohartarazi du Donostiako Udaleko bozeramaileak, eta eguneko arretarako eta gaueko harrerarako zerbitzuek “Euskadiko udalerri guztietan legez ezarrita eta bermatuta egon beharko lukete”, gaineratu du.

Horrela, mozioaren helburua da udal-mailako zerbitzu-zorroari buruzko dekretuaren betearazpenari buruzko informazioa lortzea, hala badagokio, tokiko gobernuei eskatzeko martxan jar ditzatela etxerik gabeko pertsonen eskubideak bermatzeko beharrezkoak diren zerbitzuak. Aurten, Ana Viñalsek gogorarazi du kalean bizi ziren hiru pertsona hil direla Euskadin, bi Bilbon eta hirugarrena, Zarautzen. Ildo horretan, Eustaten etxerik gabeko pertsonentzako baliabideei buruzko azken estatistika-txostenari dagozkion datuak (2018) aipatu ditu; txosten horren arabera, Euskadin artatutako pertsonen erdiak baino gehiago atzerritarrak dira, eta bizitegi-bazterketa larrian dauden lau pertsonatik batek soilik jasotzen du DBE (% 23,8). “Laguntza sozial hau ez da gai behartsuenengana iristeko, hainbat arrazoirengatik, hala nola eskatzen diren baldintzengatik edo egin behar diren izapide burokratikoengatik”, deitoratu du.